Reklamačný poriadok

Úvod Obchodné podmienkyReklamačný poriadok

Záručné a reklamačné podmienky:


Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. 

 

Záruka sa nevzťahuje na:

a) nesprávne použitie výrobku,
b) nesprávne skladovanie a jeho poškodenie

Postup pri reklamácii:

1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, mailom alebo písomne.
2) Tovar zašlite ako doporučený balík na našu adresu (nie na dobierku).
3) Do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu.
4) Doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode (kópiu dokladu o zaplatení a kópiu faktúry). 
Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda od prevzatia tovaru našou firmou.
________________________________________
Zákony a predpisy:
- zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji,

- zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Copyright 2014 - 2020 © ARTUNE