Kategórie      
Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode pre súkromné osoby a predajne:


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.


2. OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB


Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke.

 

Zákazníkovi ručíme za:

 1. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom

 2. dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený

 3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke (niektoré produkty môžu byť vypredané, o tom Vás samozrejme budeme informovať)

 4. pri platbe vopred ručíme za vrátenie peňazí po prekročení maximálnej uvedenej dodacej lehoty, ak sa so zákazníkom nedohodneme inak

 5. priloženie daňového dokladu

Nenesieme zodpovednosť za:

 1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)

 2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

 3. poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, bude naša firma objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať a to nasledovne:

- kupujúcemu bude zaslaná mailom informácia o zmene ceny alebo dodávaného sortimentu spolu so žiadosťou o odsúhlasenie zmien v záväznej objednávke,

- kupujúci má právo zrušiť objednávku až by mu zmena ceny, termínu dodávky alebo sortimentu nevyhovovala,

- v prípade nekompletnosti dodávky má kupujúci právo zrušiť objednávku,

- pokým kupujúci súhlasí s plnením záväznej objednávky aj na viackrát účtuje sa poštovné a balné len raz.

Uvedené ceny sú s DPH; pre maloobchodné predajne sú to doporučené pultové ceny a zároveň ceny pre koncových zákazníkov.


Z týchto cien:

- Predajniam poskytujeme zľavu od 25-30% podľa doby splatnosti poslednej faktúry.

- ZUŠ-kám a iným školským zariadeniam poskytujeme zľavu 10%.

 

 Naše obchodné podmienky pre maloobchodný nákup podľa splatnosti faktúr sú:

 1. Zvýhodnená zľava 30% pri úhradách v lehote splatnosti faktúry
 2. Základná zľava 28% pri úhradách po lehote splatnosti a menej ako 1 mesiac od vystavenia faktúry
 3. Zľava 25% pri úhradách po lehote splatnosti dlhšej ako 1 mesiac od vystavenia faktúry
 4. Tým, ktorí prekročia dobu úhrady faktúry 2 mesiace budeme zasielať tovar iba na dobierku (so zľavou 30%).

Pre pridelenie rabatu a spôsobu zasielania objednaného tovaru je rozhodujúcim posledná uskutočnená úhrada faktúry za tovar.


Tým, ktorí prekročia dobu úhrady faktúry 3 mesiace a uhradia dlžnú sumu budú jednorázovo zaradení do kategórie: fakturácia na dobierku s 25% zľavou a následne do kategórie: fakturácia na dobierku s 30% zľavou.


 

3. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, či mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, mail a popis objednaného tovaru či služby.


4. BALNÉ A POŠTOVNÉ, SPOSOB DORUČENIA:


4.1.a) predajne v SR:

Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou. Pri objednávke do hodnoty 250,-€ v nákupných cenách započítame poštovné do faktúry podľa cenníka slovenskej pošty, nad 250,- € náklady na poštovné hradí dodávateľ.


4.1.b) predajne v CZ:

Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou. Náklady na poštovné hradí odberateľ podľa cenníka Slovenskej pošty. 


4.2: ZUŠ-ky a iné školské zariadenia:

Objednaný tovar vám zašleme poštou na dobierku. Pri objednávke do hodnoty 250,00 € započítame poštovné do faktúry podľa cenníka slovenskej pošty, nad 250,00 € náklady na poštovné hradí dodávateľ.


4.2: súkromné osoby:

Objednaný tovar vám zašleme poštou na dobierku s pripočítaním poštovného podľa váhy a ceny na základe cenníka Slov. pošty. Pri objednávke do hodnoty 60,00 € započítame poštovné do faktúry podľa cenníka slovenskej pošty, nad 60,00 € náklady na poštovné hradí dodávateľ.


Za balíky ťažšie ako 10 kg do 30 kg účtujeme poplatok 8,40 € s DPH; balíky od 30 kg do 50 kg poplatok 15,00 € s DPH. Pri hmotnosti nad  50 kg do 75 kg poplatok 22,00 € s DPH. Balíky sú zasielané Expres Kuriérom Slovenskej pošty a sú doručené nasledujúci pracovný deň po podaní. Poplatok za expresné zásielky, zaslané na žiadosť odberateľa, hradí v plnej výške odberateľ.

 

 

5. DODACIA LEHOTA A DODANIE TOVARU


a) Bežná dodacia lehota tovarov sú 7 až 14 dní.

b) Minimálna hodnota objednávky je stanovená na 15 €.

c) Pokiaľ tovar nie je skladom, dodacia lehota môže byť viacej ako 14 dní - a to v prípade chýbajúcich materiálov k výrobe - o predpokladanom dodacom termíne mailom informujeme kupujúceho.
d) Predávajúci má právo vybaviť objednávku aj čiastočne. V tomto prípade sa účtuje poštovné a balné iba pri prvom doručení čiastočného vybavenia objednávky.

Kupujúci je povinný dodaný tovar po jeho prevzatí dôkladne skontrolovať a o zistených vadách informovať predávajúceho do 7 dní od prevzatia tovaru. Poškodený tovar zaslať späť doporučenou zásielkou na adresu RÉMA - vydavateľstvo, Pod Kamennou baňou 80, 080 01 Prešov.

Písomné oznámenie o zistenej vade zaslané predávajúcemu musí obsahovať stručný popis vady. Tovar nesmie byť mechanicky poškodený nesprávnym zaobchádzaním. Reklamovaný tovar vám vymeníme kus za kus, prípadne za iný, ktorý si vyberiete, alebo Vám vrátime peniaze, prípadne vyriešime reklamáciu individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Poštovné a iné poplatky nevraciame.


6. VRÁTENIE TOVARU


Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným poštou alebo e-mailom. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť tu (formát doc) alebo tu (formát pdf).


Tovar v originálnom obale môžete poslať poštou na našu adresu doporučene. Náklady spojené s vrátením tovaru nesie v plnej výške kupujúci.

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám.

 

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

 

Všeobecné obchodné podmienky - úplné znenie

 

internetového obchodu (e-shopu): www.artune.sk

 Článok I
Všeobecné ustanovenia

 


1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú
medzi predávajúcim a kupujúcim (fyzickou alebo právnickou osobou) v zmysle zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007
o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. zákon z 25. marca 2014 o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na
diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

 

2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu
vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto
Všeobecných obchodných podmienok nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej
činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.
z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 151/2014 Z. z.,
173/2015 Z.z., 391/2015 Z.z.).

 

3. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu
vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi (napr.
SZČO), sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení.

 

4. Kontaktné údaje predávajúceho:
Ing. Marián Reichl – RÉMA,
IČO: 30290767, DIČ: 1020751765, IČ DPH: SK 1020751765
Pod Kamennou baňou 80, 08001 Prešov, Slovenská republika.
Tel. kontakt: +421 905 520 462
Email: remashop.sk@gmail.com

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1,
Slovenská republika.

 

5. Predávajúci je zároveň aj:
a) prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného
prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho uvedeného v záhlaví (ďalej
tiež len „e-shop“).
b) prevádzkovateľom informačného systému / informačných systémov v zmysle
ustanovenia 136/2014 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

6. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku
prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdŕžala emailové oznámenie o prijatí
objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala
objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej
ponuky predávajúceho a potvrdila tiež oboznámenie sa s týmito Všeobecnými
obchodnými podmienkami.

 

7. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy
nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo
povolania. Novelizáciou zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, účinnou k
01.05.2014, boli z definície spotrebiteľa vylúčené právnické osoby, ktoré nakupujú
výrobky alebo používajú služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej
domácnosti.

 

8. Spotrebiteľom nie je firemný zákazník, teda zákazník, ktorý tovar nakupuje na firmu
(uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH). Firemní zákazníci nemajú takisto nárok
na vrátenie tovaru bez udania dôvodu ani odstúpenie od zmluvy. Vzťah medzi takýmto
zákazníkom a predávajúcim sa totiž neriadi Občianskym zákonníkom, ale Obchodným
zákonníkom. Spotrebiteľom nie sú ani fyzické osoby, ktoré nakupujú tovar pre výkon
svojho povolania.

 

9. Zmluvu uzavretú na diaľku zákonodarca definoval ako zmluvu medzi predávajúcim a
spotrebiteľom dohodnutú a uzavretú výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých
prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a
spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu,
adresného listu alebo ponukového katalógu.

 

10. Zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je definovaná ako
zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom:
• uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste,
ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,
• na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je
prevádzkovým priestorom predávajúceho,
• uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom
prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom
oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým
priestorom predávajúceho, alebo
• uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

 

11. Prevádzkové priestory sú definované ako prevádzkareň alebo iný priestor, kde predávajúci
zvyčajne vykonáva svoju podnikateľskú činnosť alebo povolanie.

 

12. Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, sa na účely tohto zákona rozumie akákoľvek
zmluva:
a) na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva a
zmluva o dielo, alebo
b) ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služby.

 

13. Ak sa zmluva uzavretá na diaľku, na základe ktorej je spotrebiteľ zaviazaný k peňažnému
plneniu, uzatvára elektronickými prostriedkami, predávajúci je povinný bezprostredne
pred odoslaním objednávky spotrebiteľa opätovne výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne
informovať o:
• hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom
použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,
• celkovej cene tovaru alebo služby vrátane všetkých nákladov,
• dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú, a ak ide o zmluvu
uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky
predlžuje jej platnosť, aj o podmienkach vypovedania zmluvy, a
• minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo
zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok. Toto ustanovenie ukladajúce
predávajúcemu opätovnú informačnú povinnosť má slúžiť na to, aby si
spotrebiteľ pred dokončením svojej objednávky dôkladne prečítal podstatné
informácie a mohol sa tak uvážene rozhodnúť o kúpe tovaru, resp. služby.

 

14. Dohodou o predplatnom sa na účely tohto zákona rozumie zmluva, ktorou sa predávajúci
zaväzuje dodávať spotrebiteľovi v určených intervaloch objednaný tovar alebo poskytovať
službu počas predplateného obdobia a spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť za túto dodávku
alebo poskytnutie služby cenu za príslušné časové obdobie.

 

15. Doplnkovou zmluvou sa rozumie zmluva, na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda tovar
alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom zmluvy uzavretej na diaľku
alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ak je tovar
dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich
dohody a pri jej uzatváraní bolo možné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, že
spotrebiteľ po zániku zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho nebude mať záujem na plnení povinností z tejto zmluvy.

 

16. Vyplnením objednávkového formulára a odoslaním objednávky s povinnosťou platby
kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými
podmienkami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a sú stále prístupné
v príslušnej sekcii na webovej stránke predávajúceho.

 

17. Trvanlivý nosič je definovaný ako prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi a
predávajúcemu uchovávať a reprodukovať jemu adresované informácie v podobe
čitateľnej pre adresáta týchto informácií tak dlho, ako to pre neho bude potrebné
z hľadiska ochrany záujmov plynúcich zo vzájomného vzťahu medzi spotrebiteľom a
predávajúcim.
- Pod definíciu je potrebné zahrnúť predovšetkým také nosiče informácií, ako je
papier, USB kľúče, CD-ROM, DVD, pamäťové karty alebo pevné disky
počítačov, ako aj e-maily.
- V situáciách, keď je z dôvodu právnej istoty či vzhľadom na prípadnú potrebu
uniesť dôkazné bremeno dôležité poskytovať informácie alebo dokumenty
v určitej forme, zákon na viacerých miestach stanovuje povinnosť poskytnúť ich
v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom nosiči.
- V porovnaní so všeobecnou občianskoprávnou úpravou formy právnych úkonov (§
40 Občianskeho zákonníka) sa možnosťou poskytnúť určité informácie alebo
dokumenty na trvanlivom nosiči rozširuje spektrum dostupných prostriedkov aj na
moderné a v súčasnosti čoraz využívanejšie spôsoby, ktoré rovnako dobre
umožňujú dosiahnutie účelu uchovania a nezmeneného reprodukovania informácií
dôležitých tak pre spotrebiteľa, ako aj predávajúceho. Za trvanlivý nosič sa
nepovažuje webová stránka.

 

18. Elektronickým obsahom sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok
rozumejú dáta, ktoré sú vyrobené a poskytované v elektronickej forme, ako napríklad
počítačové programy, aplikácie, hry, hudba, videá alebo texty, bez ohľadu na to, či sú
získavané prostredníctvom sťahovania, metódou streamingu z hmotného nosiča alebo
iným spôsobom. Zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na
hmotnom nosiči sú zmluvami, ktorých predmetom je poskytnutie určitej služby, na druhej
strane, ak sa elektronický obsah dodáva na hmotnom nosiči ako je CD alebo DVD,
považuje sa elektronický obsah zaznamenaný na tomto nosiči za tovar v zmysle tohto
zákona.

 

19. Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár
spracovaný systémom obchodu predávajúceho.
o V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom
objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa
považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, faxom,
alebo poštou na adresu predávajúceho.
o Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte alebo
službe. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje faktúra na úhradu
kúpnej ceny.
o V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom
objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním
emailu, alebo poštou na adresu predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu
cenovú ponuku emailom alebo iným spôsobom, na ktorom sa dojednajú.

 


Článok II
Objednávka tovaru alebo služby alebo služby – uzatvorenie kúpnej zmluvy

 


1. Predávajúci pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho, alebo ak sa zmluva uzatvára na základe
objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a
zrozumiteľne oznamuje spotrebiteľovi:
• hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému
prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe,
• obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v
mene ktorej predávajúci koná,
• telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt
spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak
ich má,
• adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže
spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný
podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b),
• celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých
ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu
primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu,
dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky
nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto
náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu
o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie
obdobie, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta,
• cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na
účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,
• platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci
zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch
uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,
• informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a
postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň
poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3,
• informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na
vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy
uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu
nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
• informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za
skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o
službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6,
• informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne
informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od
zmluvy,
• poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa
všeobecného predpisu,
• informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo
predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis,20) ak ju
výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a
podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru
alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje,
• informáciu o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci
zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť
alebo získať ich znenie,
• informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak
ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa
automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania
zmluvy,
• informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo
zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
• informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú
finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho
poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
• informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na
zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,
• informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o
ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné,
• informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému
alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom
sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej
môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

 

2. Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového
formulára a následná úhrada kúpnej ceny v zmysle vygenerovanej faktúry je návrhom na
uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

 

3. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky
vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky
kupujúceho.
- Predávajúci týmto zároveň informuje spotrebiteľa, že na platné uzavretie zmluvy
dojednanej telefonicky, v prípade, ak s ponukou oslovil spotrebiteľa predávajúci,
vyžaduje súhlas spotrebiteľa s návrhom na uzavretie zmluvy v písomnej forme.
- V súlade s § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka sa písomná forma považuje za
zachovanú aj vtedy, ak je súhlas spotrebiteľa s obsahom zmluvy daný napríklad
elektronickými prostriedkami. Nestačí však slovný súhlas spotrebiteľa vyjadrený
počas telefonického hovoru, a to ani v prípade, ak predávajúci disponuje
audionahrávkou telefonického hovoru, na ktorej je zaznamenaný súhlas
spotrebiteľa s uzavretím zmluvy, t.j. k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v
tomto prípade písomným potvrdením cenovej ponuky kupujúcim, aj elektronickou
formou.
- K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu
kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia uzatvorenia kúpnej
zmluvy, v zmysle Zákona na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku č.
102/2014 (konkrétne § 6):
Predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku,
najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o
uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.
- V odseku 1 § 6 vyššie uvedeného zákona sa ustanovuje povinnosť predávajúceho
poskytnúť spotrebiteľovi bezodkladne po uzavretí zmluvy na diaľku potvrdenie o
uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči, ktoré musí obsahovať všetky informácie
podľa § 4 ods. 1 za predpokladu, že všetky tieto informácie predávajúci neposkytol
spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči už pred odoslaním objednávky, resp. pred
uzavretím zmluvy na diaľku.
- V prípade, že predmetnom zmluvy je poskytovanie služieb alebo elektronického
obsahu inak ako na hmotnom nosiči, pričom poskytovanie služieb alebo
elektronického obsahu sa má začať ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od
zmluvy, predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi aj potvrdenie o
predchádzajúcom výslovnom súhlase spotrebiteľa so začatím poskytovania pred
uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásení o tom, že spotrebiteľ bol
poučený o následkoch udelenia tohto súhlasu.
- V prípade zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov je predávajúci
bezodkladne po uzavretí zmluvy povinný odovzdať spotrebiteľovi vyhotovenie
uzavretej zmluvy alebo písomné potvrdenie o uzavretí zmluvy a v prípade, že ide o
poskytovanie služieb alebo elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na
odstúpenie od zmluvy, aj potvrdenie o prijatí predchádzajúceho súhlasu
spotrebiteľa a vyhlásení o tom, že spotrebiteľ bol poučený o následkoch udelenia
tohto súhlasu. So súhlasom spotrebiteľa možno tieto dokumenty poskytnúť na
inom trvanlivom nosiči.

 

4. V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „objednávka“, je
kupujúci povinný, v objednávke zvoleným spôsobom, zvoliť formu úhrady kúpnej ceny a
následne zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu
kúpnej zmluvy.

 

5. Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúceho (zákazníka) a kupujúci (zákazník) berie
na vedomie a súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

 

6. V prípade telefonickej alebo emailovej objednávky, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu
cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu (aj
elektronicky). Po pripísaní platby na účet predávajúceho, predávajúci informuje
kupujúceho, že produkt bude odoslaný na kupujúcim uvedenú adresu.

 

7. Zmluva uzavretá na diaľku je spotrebiteľskou zmluvou, ktorá je uzatvorená medzi
podnikateľským subjektom a spotrebiteľom, pričom spotrebiteľ má možnosť sa
oboznámiť s obsahom zmluvy, ale nemá možnosť ovplyvniť jej obsah.

 

8. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a
kupujúceho.

 

9. Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúceho, že nepodmieňuje uskutočnenie
objednávky vyžadovaním súhlasu s obchodnými podmienkami, predovšetkým
vzhľadom na rozhodnutie SOI SK/0677/99/2015.

 


Článok III
Kúpna cena a platobné podmienky

 


1. Cena produktov alebo služieb objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu
(ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka.
- V prípade objednávky v zmysle Článok II ods. 6, zašle predávajúci kupujúcemu
cenovú ponuku elektronicky, alebo v prípade vzájomnej dohody aj poštou.
- Predávajúci zároveň informuje spotrebiteľa, že negarantuje časovú platnosť
kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre
vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade
konkrétnej objednávky sa po jej úhrade, v lehote splatnosti, už nemení.
- Cena produktov alebo služieb sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej
chyby týkajúcej sa ceny tovaru alebo služby zistenej v systéme predávajúceho
alebo zverejnenej na predmetnom e-shope pri tovare.

 

2. Kupujúci i predávajúci sú oprávnení zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy
(do okamihu prevzatia tovaru alebo služby), ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej
ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

 

3. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet
predávajúceho (alebo pri platbe v hotovosti momentom hotovostnej úhrady, resp. jej
potvrdenia vystavením príjmového dokladu).

 

4. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny (platobná forma) a celkových nákladov súvisiacich so
samotnou objednávkou a doručením tovaru (spôsob platenia zvolí kupujúci v procese
objednávania tovaru na webovej stránke nákupného portálu) je uvedený v objednávkovom
formulári s celkovým vyčíslením nákladov.
- Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo vygenerovanej faktúry.
Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol, pri platbe, má za následok
nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené.
Kupujúci môže byť v omeškaní s plnením povinnosti zaplatiť.
- Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s
dodaním produktov.

 

5. Splatnosť kúpnej ceny: po zvolení spôsobu zaplatenia kúpnej ceny, prostredníctvom
objednávkového formulára, alebo telefonicky alebo elektronicky, je kupujúci povinný
zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu pred samotným prevzatím tovaru, s výnimkou
osobitnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorú predávajúci jedniznačne
písomne (alebo elektronicky) potvrdí kupujúcemu, po vykonaní objednávky. Pri
kupujúcim zvolenej hotovostnej úhrade je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu
kúpnu cenu a ďalšie vyčíslené poplatky (napr. poplatok za dopravu, poplatok za dobierku
a i.), t.j. celkovú vyčíslenú cenu, najneskôr pri doručení tovaru alebo služby kupujúcemu
(aj prostredníctvom prepravnej spoločnosti).

 

6. Kupujúci je zároveň oprávnený zaplatiť už pri vystavení a odoslaní objednávky
predávajúcemu s tým, že platba je vnímaná ako preddavok na kúpnu cenu a ďalšie
vyčíslené náklady, avšak kupujúcemu sa odporúča, aby platil až po akceptácii objednávky
predávajúcim (uzatvorení zmluvy).

 

7. Cena za dobierku:
• cena za dobierku nie je zahrnutá v kúpnej cene tovaru alebo služby a bude
vyčíslená v objednávkovom formulári a vo vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej
ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou
cenou.
• predávajúci je však oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne
určiť hodnotu (výšku) celkovej objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu za
dobierku. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny za dobierku kupujúcim sa
zobrazí v objednávke na web stránke predmetného internetového obchodu a pri
každej samostatne vytvorenej objednávke sa hodnota (výška) celkovej objednávky
môže odlišovať. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania
zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach meniť a upravovať
hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu za
dobierku. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy táto zmena nemá vplyv.

 

8. Iné poplatky:
• výška kúpnej ceny tovaru, vrátane všetkých dodatočných poplatkov (napr.
súvisiacich s formou platby a formou doručenia tovaru), sú uvedené
v objednávkovom formulári a to pred samotným vykonaním objednávky.
• predávajúci je však oprávnený každú objednávku posudzovať individuálne a
jednostranne podľa vlastného uváženia interne určiť objednávku, pri ktorej
kupujúci, okrem kúpnej ceny za tovar, už neplatí žiadne dodatočné náklady
v súvislosti so spôsobom úhrady, výškou objednávky a samotným doručením a to
bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach zo
strany predávajúceho. Na uzatvorené kúpnej zmluvy táto zmena nemá vplyv.

 

9. Platba za tovar alebo službu vopred:
Predávajúci môže požadovať platbu za tovar alebo službu vopred:
• pri hodnote objednávke nad 200€ bez dopravy (na základe vystavenej zálohovej
faktúry prevodom na bankový účet)
• za tovar alebo službu, ktorý(á) sa odosiela do zahraničia (na základe vystavenej
zálohovej faktúry prevodom na bankový účet)
• pri objednávke tovaru alebo služby, ktorý(á) nie je skladom alebo je vyrábaný(á)
len na objednávku, môže byť požadovaná zálohová platba vopred a to vo výške
50% z ceny tovaru alebo služby. Pokiaľ je objednávka počas procesu výroby
zrušená/stornovaná, zálohová platba prepadá v prospech predávajúceho, ktorý
znáša náklady na výrobu objednaného tovaru. (Zálohová platba je požadovaná na
základe vystavenej zálohovej faktúry).

 

10. Základným platidlom za tovar alebo službu je mena EURO. Znak: €.

11. Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia
zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za výšku
takýchto alebo obdobných poplatkov s tým súvisiacich.

 

12. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi
kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho
poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie. Predávajúci nezodpovedá za výšku
takýchto alebo obdobných poplatkov s tým súvisiacich.

 

13. Predávajúci informuje kupujúceho, že nestanovuje minimálnu hodnotu objednávky.
V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov o ochrane spotrebiteľa „Predávajúci nesmie odmietnuť predať
spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo
odmietnuť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach“.

 

14. Predávajúci môže na webovej stránke vytvoriť príležitosť (možnú formu),
prostredníctvom ktorej kupujúci môže získať zľavu (v %) na celkový zakúpený tovar.
Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto
Všeobecných obchodných podmienkach meniť a upravovať vznik, zánik a podmienky
možného spôsobu (formy) získania takejto zľavy. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy táto
zmena nemá vplyv.

 


Článok IV
Dodanie tovaru alebo služby

 


1. Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite
spolu s písomným rovnopisom týchto Všeobecných obchodných podmienok, ak ich už
nedodal skôr spolu s daňovými dokladmi vzťahujúcimi sa k tovaru alebo služby a inými
dokladmi, ak existujú a sú typické pre daný produkt.

 

2. Ak písomné vyhotovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok nebolo
kupujúcemu dodané s produktom, je kupujúci povinný písomne oznámiť túto skutočnosť
predávajúcemu v lehote najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru
alebo služby, v opačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť predávajúceho dodať
písomný rovnopis týchto Všeobecných obchodných podmienok bola riadne splnená.

 

3. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru alebo služby a nedoručeniu
dokladov dodávaných s tovarom (alebo službou) v lehote dvoch pracovných dní od
dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že
tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.

 

4. Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ktorý
sa vzťahuje aj na nákup tovaru a služieb cez internet, ak sa predávajúci a spotrebiteľ
(kupujúci) nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30
dní od jej doručenia.

 

5. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu
poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť
cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na
náhradnom plnení. Miestom dodania objednaného tovaru alebo služby je adresa uvedená
kupujúcim v objednávke.

 

6. Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru alebo
služby, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo
dopravca/doručovateľ/kuriér nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo
poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa Všeobecných obchodných
podmienok a právnych predpisov.

 

7. Predávajúci dodá tovar alebo službu kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení
objednávky a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie
tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného
súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je
nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní
tovaru a údaje pre dodanie tovaru.

 

8. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať
zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar.

 

9. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej
lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. V prípade špeciálnej
požiadavky sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené
kupujúcemu elektronicky.

 

10. Dodanie tovaru alebo služby, na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie,
predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim
písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru alebo služby), alebo prostredníctvom
tretích osôb (prepravných, kuriérskych a zásielkových spoločností).

 

11. Dodanie tovaru alebo služby je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo
kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru alebo služby), resp. jeho
odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

 

12. Predávajúci informuje kupujúceho, že si vyhradzuje právo dodať objednaný tovar (v počte
viac ako 2ks) aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že aj pre takéto samostatné
dodania tovaru platí cena prepravy ako pri akceptácii objednávky (t.j. viac prepráv je
účtovaných len za cenu jednej prepravy ).

 

13. Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom
na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal
nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky. Pri osobnom
odbere v prípade viditeľného poškodenia tovaru alebo služby, prípadne zistiteľných vád,
je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím tovaru alebo služby sa má za to, že
tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke tovaru alebo služby.

 

14. Pri osobnom i zásielkovom dodaní kupujúci vyznačí poznámku o poškodení tovaru alebo
služby v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite
pri prevzatí, ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia,
ak ide o vady skryté.

 

15. Spolu s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy
na trvanlivom nosiči.

 

16. Vznik zmluvy a platnosť tohto právneho úkonu, upravuje Občiansky zákonník, ako aj
možnosť jej zrušenia, tak zo strany kupujúceho, ako aj predávajúceho. Zákon určuje
niektoré možnosti zrušenia a dovoľuje aj dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim o
stornovaní. Dôvodom môže byť napríklad aj technická chyba v systéme internetového
obchodu.

 

17. Dodanie tovaru mimo územia Európskej únie a na územie Tretích krajín je taktiež možné.
Predávajúci však odporúča kupujúcemu, aby sa o možnostiach a spôsoboch odoslania a
dodania tovaru, mimo územia Európskej únie a na územie Tretích krajín, informoval
u predávajúceho pred samotným vykonaním objednávky tovaru alebo služby.

 


Článok V
Prevzatie tovaru alebo služby

 


1. Predávajúci, špedičná, prepravná alebo kuriérska spoločnosť alebo zásielková služba je
oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou
vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci zároveň súhlasí s tým, aby predávajúci
poskytol tieto údaje kupujúceho špedičnej, prepravnej alebo kuriérskej spoločnosti.

 

2. Pri prevzatí tovaru alebo služby je kupujúci povinný preukázať dopravcovi svoju
totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo pas). Z
týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru.
V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu.

 

3. Ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke alebo na
adrese sídla spoločnosti a vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie.

 

4. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do 30 pracovných dní odo dňa doručenia
písomnej výzvy, uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie tovaru alebo služby, zmluvný
vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.

 

5. Nebezpečenstvo poškodenia tovaru alebo služby a zodpovednosť za škodu na produkte
prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme
produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.

 

6. Po prevzatí tovaru alebo služby kupujúci odkontroluje neporušenosť obalu a kompletnosť
dodávky, najmä počet transportných balení (balíkov/zásielok). V prípade akýchkoľvek
zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci tieto bezodkladne
elektronicky alebo telefonicky oznámi predávajúcemu.

 

7. Ak je zistené narušenie obalu balenia či zásielky, alebo podozrenie o neoprávnenom
otvorení zásielky, predávajúci odporúča (nenúti) kupujúcemu zásielku od
prepravcu/doručovateľa neprevziať.

 

8. Pre potreby týchto obchodných podmienok predávajúci informuje spotrebiteľa, že mu
neukladá povinnosti nad rámec zákona. Predovšetkým spotrebiteľ:
a) nie je povinný prekontrolovať stav zásielky priamo pri preberaní
b) nie je povinný rozbaliť zásielku pred prepravcom / kurierom / doručovateľom
c) nie je povinný písomne potvrdiť nepoškodenosť tovaru
d) nie je povinný, pri zjavne poškodenom obale, zásielku neprebrať
e) nie je povinný reklamovať poškodený tovar u prepravcu / kuriéra / doruzčovateľa
f) nie je povinný spisovať protokol o poškodení priamo u prepravcu / kuriéra /
doručovateľa

 

9. Vyššie uvedené však nemá vplyv na právo spotrebiteľa uplatniť u predávajúceho
reklamáciu.

 

10. Ak kupujúci nevznesie u predávajúceho námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu
dokladov dodávaných s tovarom v lehote 24 hodín od dodania tovaru, na základe
potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu
dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.

 


Článok VI
Prepravné

 


1. Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru alebo služby.
Tieto budú vyčíslené v objednávkovom formulári a vo vygenerovanej faktúre, alebo v
cenovej ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou
cenou.

 

2. Prepravné zadarmo: Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia
interne určiť hodnotu alebo charakter objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu
prepravy. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny prepravy kupujúcim sa zobrazí v
objednávke alebo na web stránke internetového obchodu. Predávajúci je oprávnený
jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto Všeobecných obchodných
podmienkach meniť a upravovať hodnotu alebo charakter objednávky (uzatvorenej
zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu prepravy. Na uzatvorené kúpne zmluvy táto
zmena nemá vplyv.

 


Článok VII
Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 


1. Informácia ohľadom možnosti (práva) odstúpenia od kúpnej zmluvy: Spotrebiteľ
môže odstúpiť, od kúpnej zmluvy, aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní,
odo dňa od kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu,
prevezme produkt, t.j. táto lehota sa skončí po 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak však
koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do
nasledujúceho pracovného dňa. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej
je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je
fyzická osobám, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

3. Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len vtedy, keď
spotrebiteľ zakúpil tovar prostredníctvom:
• zmluvy uzavretej na diaľku (zmluvy medzi predávajúcim a
spotrebiteľom dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo
viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti
predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty,
telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu)
• zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zmluvy
medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti
predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom
predávajúceho; zmluvy na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na
mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy uzavretej v
prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov
diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení
spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom
predávajúceho alebo zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s
ňou).

 

4. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje predávajúceho o
svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Spotrebiteľ môže
použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci. Všeobecne
platí, že spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo
na inom trvanlivom nosiči. V prípade, že zmluva bola uzavretá ústne, na uplatnenie práva
spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bude postačovať akékoľvek jednoznačné (aj ústne
formulované) vyhlásenie, ak z neho bude jednoznačne zrejmé, že vôľa spotrebiteľa
smeruje k odstúpeniu od zmluvy. Dôkazné bremeno znáša spotrebiteľ. Zákon uľahčuje pre
spotrebiteľa odstúpenie od zmluvy možnosťou v každom prípade použiť formulár na
odstúpenie od zmluvy obsahujúci všetky podstatné náležitosti tohto úkonu. Formulár je
predávajúci povinný predvyplniť svojimi identifikačnými údajmi a odovzdať
spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov. Ide o významný inštitút ochrany spotrebiteľa predovšetkým
tým, že na jeho uplatnenie nie je potrebné splnenie ďalších podmienok, od spotrebiteľa sa
vyžaduje iba minimum úkonov, aby mohol odstúpiť od zmluvy.

 

5. Vzorový formulár oznámenia o odstúpení od zmluvy je k dispozícií na webovej
stránke predávajúceho. V prípade vyžiadania môže byť spotrebiteľovi tiež odoslaný
e-mailom alebo poštou.

 

6. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle (odošle) oznámenie o
uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od
zmluvy, teda najneskôr v 14. deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť,
resp. ak koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do
nasledujúceho pracovného dňa.

 

7. Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v
súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k
spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si zvolil iný druh doručenia,
ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame predávajúci. Platby budú
vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu
doručené oznámenie spotrebiteľa o odstúpení tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená
rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použili pri platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným
spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený
tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu
predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa
toho, čo nastane skôr.

 

8. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru
predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

 

9. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar
späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie
tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo
prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú,
ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

10. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je
darovacia zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzatvorená s podmienkou, že ak
dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014
Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom
vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky a pod.

 

11. Odstúpenie od zmluvy účinné, keď formulár na odstúpenie od zmluvy alebo iný
jednoznačne formulovaný prejav vôle spotrebiteľa dôjde predávajúcemu. Dôsledkom
odstúpenia od zmluvy je v súlade s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka skutočnosť, že
zmluva sa od začiatku zrušuje, t. j. hľadí sa na ňu, ako keby nebola nikdy vznikla. Z
uvedeného vyplýva účastníkom zrušenej zmluvy povinnosť vzájomne sa vyporiadať
podľa zásad o bezdôvodnom obohatení (vrátia si to, čo si už predtým plnili). Ak sa
oznámenie obsahujúce právny úkon odstúpenia od zmluvy nepodarí bez zavinenia
spotrebiteľa doručiť predávajúcemu, či už z dôvodu neprevzatia zásielky jej adresátom
alebo neexistujúcej, resp. nesprávnej korešpondenčnej či e-mailovej adresy (za
predpokladu, že spotrebiteľ zaslal oznámenie na správnu adresu poskytnutú mu
predávajúcim), uplatní sa všeobecná zásada doručovania podľa občianskeho hmotného
práva, v zmysle ktorej prejav vôle voči neprítomnej osobe pôsobí od okamihu, keď jej
dôjde (§ 45 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Najvyšší súd SR vo svojom uznesení z 28.
januára 2011, sp. zn. 5 Cdo 129/2010. konštatoval, že „voči prítomnej osobe (t.j. osobe
priamo účastnej pri právnom úkone, ktorý realizuje druhá osoba) prejav vôle pôsobí (je
účinný) ihneď. Neprítomnej osobe (t.j. osobe, s ktorou osoba, realizujúca právny úkon nie
je v bezprostrednom styku) musí prejav vôle dôjsť; nemusí jej byť doručený (adresátom
prevzatý). Prejav vôle dôjde neprítomnej osobe vtedy, keď sa ocitne vo sfére jej dispozície.
Dôjdením do sféry dispozície možno rozumieť dôjdenie prejavu vôle do takej sféry, v
rámci ktorej možno rozumne očakávať, že sa adresát s obsahom danej písomnosti
oboznámi (môže objektívne oboznámiť). (...) K účinnému doručeniu neprítomnej osobe nie
je nevyhnutné, aby sa adresát s prejavom vôle skutočne oboznámil, postačuje, že mal
objektívnu možnosť tak vykonať.“

 

12. Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy:
• Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby,
ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov
na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté
ustanovenie § 8 ods. 5. zákona.
• Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým
spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo
spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s
tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
• Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si
spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob
doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel
medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší
bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
• Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na
jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je
povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1.
• Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je
povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar
doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu,
ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom
ním poverenej osoby.

 

13. Objednávku môže kupujúci zrušiť najneskôr v deň expedície tovaru zo skladu, a to
telefonicky alebo emailom. Kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v týchto
obchodných podmienkach a na webovej stránke predávajúceho.

14. Predávajúci odporúča (avšak neprikazuje) spotrebiteľovi, aby vrátený tovar odosielal
doporučene a v prípade vyššej hodnoty si takúto zásielku aj poistil.

 

15. Spotrebiteľ má právo tovar rozbaliť a odskúšať, aby zistil jeho vlastnosti a
funkčnosť. Ak sa však pri tom tovar poškodí, rozbije alebo znefunkční, vtedy je už
kupujúci za takéto zníženie hodnoty tovaru zodpovedný.

 

16. Adresa predávajúceho (pre uplatnenie práva odstúpenia od zmluvy): Ing. Marián Reichl – RÉMA, Pod Kamennou baňou 80, 08001 Prešov.

 

17. E-mailová adresa predávajúceho (pre uplatnenie práva odstúpenia od
zmluvy): remashop.sk@gmail.com

 

18. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že zákon taxatívne vymedzuje, od ktorých zmlúv nie
je možné odstúpiť. Ide hlavne o prípady, pri ktorých je objektívne nemožné vrátiť
poskytnuté plnenie alebo pri ktorých by mal predávajúci značne sťažené vrátené plnenie
predať inému spotrebiteľovi. Takým prípadom je napríklad víno dodané dlho po uzavretí
zmluvy špekulatívneho charakteru, kde jeho hodnota závisí od kolísania cien na trhu ("vin
en primeur"). Právo na odstúpenie od zmluvy by ďalej nebolo vhodné uplatňovať pri
tovare, ktorý je vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo ktorý je jasne vyrobený na
mieru, ako ani v prípade tovaru, ktorý je svojou povahou po dodaní neoddeliteľne
zmiešaný s inými položkami. Poskytnutie práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľovi
sa tiež vylučuje pre niektoré služby, pri ktorých uzatvorenie zmluvy vedie k rezervácii
určitej kapacity, pri ktorej by po uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy mohol mať
predávajúci problémy s jej naplnením. To by sa mohlo stať napríklad v prípade rezervácií
v hoteloch alebo pokiaľ ide o rekreačné chaty, kultúrne alebo športové podujatia.

 

19. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
• poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a
spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca
právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému
poskytnutiu služby,
• predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na
finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
• predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru
vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
• predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
• predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu
ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní
porušený,
• predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne
zmiešaný s iným tovarom,
• predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy,
pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od
pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
• vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal
predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je
predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo
údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si
tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
• predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo obrazových záznamov,
kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ
tento obal rozbalil,
• predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj
kníh nedodávaných v ochrannom obale,
• poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom
automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s
činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť
tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
• poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho
poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol
riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od
zmluvy.

 

20. Žiadny právny predpis však nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie
tovaru, zakúpeného v tzv. kamennom obchode (prevádzkarni). Ak predávajúci takúto
možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak
nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je
právne vymáhateľný. Pri klasickej forme predaja (v kamennej prevádzke) vo
všeobecnosti platí: Ak zakúpený tovar nevyhovuje, či už veľkosťou, tvarom, cenou,
farbou alebo ide o nevhodný výber darčeka, duplicitu..., nejedná sa o vadu výrobku.
Kupujúci nemá zákonom upravené právo vynucovať od predávajúceho výmenu tovaru
alebo vrátenie peňazí, ak výrobok nemá vady. Žiadny právny predpis nestanovuje
predávajúcemu povinnosť vrátiť kupujúcemu peniaze alebo poskytnúť výmenu za iný
tovar, ak ide o bezchybný výrobok. Záleží len na vzájomnej dohode medzi kupujúcim a
predávajúcim a ochote predávajúceho vyhovieť spotrebiteľovi. To, že niektorí
predávajúci, poskytujú výhodu možnosti vrátenia tovaru do určitých dní od zakúpenia
výrobku, je len v rámci ich obchodnej politiky a vtedy si podmienky stanovujú sami
(počet dní, výmena za poukážky, nákupný kredit, výmena za iný tovar, originál balenia,
pôvodné visačky...) Za iný prípad sa považuje, ak predávajúci možnosť vrátenia výrobku
alebo možnosť výmeny za iný tovar deklaruje „verejným prísľubom“ písomne nápisom v
predajni alebo vo všeobecných obchodných podmienkach. Vtedy je povinný dodržiavať
ním stanovené podmienky. Spotrebiteľ by sa mal vždy ešte pred kúpou výrobku v
„kamennej prevádzke“ u predávajúceho informovať na možnosť vrátenia tovaru,
prípadne, či výmenu tovaru predávajúci umožňuje a za akých podmienok. Zákonné
odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu je možné pri zmluvách uzatvorených na diaľku
alebo pri zmluvách uzavretých mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. V
prípade, že zakúpený výrobok vykazuje vadu, počas plynutia záručnej doby má kupujúci
právo uplatniť riadnu reklamáciu. Postup pri uplatnení a vybavení reklamácie upravuje
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

21. V prípade, ak predávajúci zistí pri spracúvaní objednávky, že dodaný obsah podkladov je
hanlivý, prípadne v rozpore s morálnymi a etickými názormi predávajúceho, alebo
všeobecne záväznými právnymi predpismi, prípadne s inými zákonnými rozpormi (napr.
predaj alkoholických, tabakových alebo iných zákonom upravených výrobkov osobám
mladším ako 18 rokov), je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, doručením
písomného oznámenia o stornovaní potvrdenia objednávky emailom. Kupujúcemu
nevzniká nárok na žiadnu náhradu, okrem nároku na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny.

 

22. Predávajúci je tiež oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru,
najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru kupujúcim. O
odstúpení je však Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho na e-mailovú
adresu zadanú kupujúcim v objednávke. Pred odstúpením je predávajúci oprávnený
ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť
a odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

23. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich, ktorými sú podnikateľské subjekty,
sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

 

24. Predávajúci informuje zákazníkov o orgánoch dozoru:
• Orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a štátna veterinárna a
potravinová správa
• Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného
zdravotníctva
• Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá dozoruje nad ponukou a predajom výrobkov
a poskytovaním služieb,
o nad ktorými podľa vecnej príslušnosti nevykonávajú dohľad orgány
uvedené v písmenách a) a b), alebo
o počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

 

25. Všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu
podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je Slovenská obchodná inšpekcia.

 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj 
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1 

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj 
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín  

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1

Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna č. 3, 043 79  Košice 1 

 

 

 

o www.soi.sk - na tejto webovej stránke je tiež uvedený telefonický a faxový
kontakt na Ústredný inšpektorát SOI a inšpektoráty SOI pre daný kraj, v súlade s
územnosprávnym usporiadaním SR.
o Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán kontroly vnútorného trhu neskúma
opodstatnenosť reklamácií, ale len to, či boli splnené všetky zákonné podmienky
vzťahujúce sa na reklamáciu, vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa.

 


Článok VIII
Reklamačný poriadok

 


1. Záručná doba: Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov
je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24
mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Ak je
na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie,
neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Predávajúci môže zákonnú dobu
predĺžiť. Dĺžka predlženej záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste. Pokiaľ v
záručnom liste nie je vyznačená iná záručná doba, platí lehota 24 mesiacov. Záručná doba
sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej lehoty. V rámci
zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Z.z. §
619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. (Pri predĺženej lehote sa
reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.) Ak ide o použitú vec, kupujúci a
predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12
mesiacov. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa
záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.

 

2. Pri všetkých tovaroch kupovaných firemnými zákazníkmi, na základe obchodného
vzťahu, (v zmysle Obchodného zákonníka) je záručná doba – „záruka za akosť“ stanovená
predávajúcim na 12 mesiacov.

 

3. Postup predávajúceho a spotrebiteľa, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo
zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového
obchodu, je bližšie špecifikovaný v 
Reklamačnom poriadku.

 

4. Postup predávajúceho a kupujúceho (majúceho IČO), pri uplatňovaní práv vyplývajúcich
zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom
internetového obchodu, je bližšie špecifikovaný v Reklamačnom poriadku.

 

5. Reklamačný poriadok nadväzuje a dopĺňa Všeobecné obchodné podmienky, ktoré
upravujú predaj tovaru prostredníctvom e-shopu na webovej stránke a je uvedený
v samostatnej sekcii s názvom „Reklamačný poriadok“.

 

6. Reklamačný poriadok je možné na požiadanie spotrebiteľa (alebo kupujúceho majúceho
IČO), zaslať v elektronickej alebo v listinnej podobe na ním zvolenú adresu.

 


Článok IX
Informácia o alternatívnom riešení sporu online (RSO) pre e-shop

 


1. Predávajúci týmto zároveň informuje zákazníkov (spotrebiteľov), že dňom 1. februára
2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských
sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie
novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej
formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie
zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení
sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

 

2. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových
odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská
obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv.
reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie
je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o
poskytovaní finančných služieb.

 

3. Podľa §11 zák. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so
žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo
v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na
vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota
bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na
spory „cezhraničné“, t.j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na
území SR. Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho
začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

 

4. Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu
alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný
subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil
hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany
predávajúceho.

 

5. Orgán alternatívneho riešenia sporov:
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a
alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava
27, SR.
web: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
email: ars@soi.sk, adr@soi.sk

 

6. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. o
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
aj elektronicky prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

7. Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie
nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom
a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako
20€.

 

8. Predávajúci týmto zároveň informuje spotrebiteľov, o možnosti individuálneho podávania
žiadosti, návrhov, podnetov a pokusov o predídenie sporov elektronicky na emailovú
adresu: remashop.sk@gmail.com

 


Článok X
Ochrana osobných údajov a súkromia

 


1. Osobné údaje spotrebiteľa sú spracúvané podľa zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (úplné znenie zákona zo dňa 30.05.2014 je uvedené
v Zbierke zákonov pod číslom 136/2014 Z.z.) (ďalej len „ZoOOU“). Spotrebiteľ berie na
vedomie, že predávajúci spracúva jeho osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa,
IČO, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné
údaje“).

 

2. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje
budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej
podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

3. V prípade, ak sa spotrebiteľ domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ vykonáva
spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať predávajúceho
alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie. Podľa ZoOOU má spotrebiteľ právo okrem iného
na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o
zozname osobných údajov, ktoré o ním predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v §
28 ods. 1 ZoOOU.

4. Spotrebiteľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, v svojom
užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať
správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o
zmene vo svojich osobných údajoch. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len
predávajúcim alebo ním určeným spracovateľom. Tretím osobám bude umožnený prístup
k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou
(najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, v prípade
doručovania tovaru Slovenskou poštou). V prípade ak bude tovar doručovaný kuriérskou
spoločnosťou, Vaše osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, dodacia adresa, telefón, email)
budú poskytnuté - dopravcovi zvolenému spotrebiteľom.

 

5. Spotrebiteľ má najmä právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na
marketingové účely kedykoľvek písomne zmeniť či odvolať, a to elektronicky alebo
písomne na adresu predávajúceho. Spotrebiteľ má právo okrem iného na opravu
nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname
osobných údajov, ktoré o ním predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1
ZoOOU.

 

6. Predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému uvádza ďalšie informácie
ohľadom spracúvania osobných údajov v osobitnej sekcii uvedenej na webovej stránke.
Všeobecné obchodné podmienky platia v znení, v akom sú uverejnené na internetovej stránke
predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti.

 


Znenie Všeobecných obchodných podmienok je účinné od 30.11.2016


 


Copyright 2014 - 2024 © ARTUNE